Przyszłość programu Interreg Polska – Słowacja – do 31.08.2024 r. liczymy na Twój głos!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027.

Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska - Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza.
Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska - Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.
Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest Ankieta dla obywateli. 
Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska - Słowacja po roku 2027.
Ankiety dostępne na naszym profilu FB GMINA Kościelisko pod linkiem https://www.facebook.com/photo/?fbid=881704020658388&set=a.553303526831774

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.
Już teraz serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!