Zapraszamy do składania ofert dot. realizacji projektu rozwoju turystyki rowerowej

Podhalańska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zaprasza w imieniu swoim oraz partnerów projektu wszystkie podmioty spełniające określone warunki do składania ofert na:

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023/PLGD - wykonanie miejsc obsługi i odpoczynku rowerzystów
https://podhalanska.pl/zapytanie-ofertowe-1-2023-plgd-na-wykonanie-miejsc-odpoczynku-rowerzystow/

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023/PLGD – dostawę/montaż stacji serwisowych z ładowarką rowerów elektrycznych, zestawem naprawczym i stojakami rowerowymi
https://podhalanska.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2-2023-plgd-2/