Ogłoszenie o 3. wyłożeniu projektu MPZP KOŚCIELISKO

Wójt Gminy Kościelisko informuje  o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP Kościelisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  - w terminie 18.10.2023 r.- 17.11.2023 r. 

Ogłoszenie z dnia 10.10.2023 r.  do pobrania - TUTAJ.

Więcej informacji na stronie https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,1894768,mpzp-koscielisko.html 

Mapa interaktywna na stronie https://sip.gison.pl/koscielisko_wylozenie3