3.09.2023 r. - Zebranie wiejskie w Witowie

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem wsi Witów zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 września 2023 roku (niedziela) o godz. 12:15
w Szkole Podstawowej w Witowie.

Na zebraniu Wójt Gminy Kościelisko opowie o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach, jak również przedstawione zostaną propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz omówione sprawy bieżące, a mieszkańcy będą mogli przedstawić wolne wnioski.

Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem środków m.in. na wymianę kotła i docieplenie budynku będą mieć możliwość zasięgnięcia informacji na ten temat. Na zebraniu będzie przedstawiciel firmy Expert System Group Krzysztof Jeszke, który zajmuje się kompleksową obsługą wniosków z programu Czyste Powietrze dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców (od napisania wniosku i wyboru wszystkich wykonawców po realizację inwestycji). 

Porządek obrad:

Otwarcie Zebrania
- wybór przewodniczącego Zebrania,
- wybór protokolanta.
 Informacja Wójta o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w sołectwie.
Przedstawienie propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2024 i podjęcie uchwały.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zakończenie zebrania.