Do 31.01.2024 r. - Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

Przypominamy Naszym Przedsiębiorcom o obowiązku złożenia oświadczeń alkoholowych za rok 2023 do dnia 31 stycznia 2024 roku w pok. 208 w Urzędzie Gminy Kościelisko.

UISZCZENIE OPŁATY ZA KONCESJE I RATA WPŁATA DO DNIA 31 STYCZNIA 2024 R. (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO URZĘDU).