Otwarty Konkurs Ofert - trasy biegowe

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - OGŁOSZENIE

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA - TUTAJ

Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 141/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - TUTAJ