Badania statystyczne 2024

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie od wielu lat prowadzą badania ankietowe w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, instytucjach oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego.

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniach statystyki publicznej i prosimy o przychylność wobec ankieterów. Dane zebrane w badaniach służą do analiz statystycznych, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia.

Szczegółowe informacje dot. badań znajdziecie Państwo na stronie https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/

Z wyników badań statystycznych korzysta administracja publiczna, przedsiębiorcy, studenci, uczniowie, organizacje non-profit ale również ogół społeczeństwa. Każdy z nas potrzebuje bieżącej informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To co się dzieje w gospodarce i społeczeństwie prezentują systematyczne badania statystyczne przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Dane zebrane w badaniach służą do analiz statystycznych, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej – Eurostatu.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Wszyscy pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Tożsamość ankieterów z terenu województwa małopolskiego mogą Państwo potwierdzić:
• telefonicznie: pod numerem +48 12 65 63 032 lub +48 695 256 281, +48 532 459 441 (poniedziałek–piątek 7.00–15.00), +48 12 41 56 011 (poniedziałek–piątek po godzinie 15.00),
• mailowo: pod adresem J.Klimont@stat.gov.pl lub M.Welniak@stat.gov.pl,
• aplikacją internetową: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

 

Do pobrania:

Wzór legitymacji ankietera statystycznego - plik Word
Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2024 - plik Word
Wykaz badań rolniczych realizowanych_w_wojewodztwie_malopolskim_2024 - plik pdf
Wykaz badań rolniczych realizowanych_w_wojewodztwie_malopolskim_2024 - plik Word
Wykaz badań ankietowych realizowanych_w_wojewodztwie_malopolskim_2024 - plik pdf
Wykaz badań ankietowych realizowanych_w_wojewodztwie_malopolskim_2024 - plik Word