Wynik Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2024 roku

Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2024 ROKU” - OGŁOSZENIE