Związek Podhalan – Odział Kościelisko

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: ul. Nędzy Kubińca 229, 34-511 Kościelisko

Związek Podhalan – Odział Witów

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: Witów 263B, 34-512 Witów

Związek Podhalan – Odział Dzianisz

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: Dzianisz , 34-514 Dzianisz

Towarzystwo Oświatowe im. Św. Jana Kantego w Kościelisku

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: ul. Kiry 12, 34-511 Kościelisko

Towarzystwo Seniorów im. Św. Anny w Kościelisku

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: ul. Nędzy Kubińca 126, 34-511 Kościelisko

Stowarzyszenie Kulturalne Wartko

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: ul. Nędzy Kubińca 326, 34-511 Kościelisko

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: ul, Królewska 41, 34-511 Kościelisko

Wolontariat Dla Przyrody

 • 21 grudnia 2021 / 15:32
Adres: ul. Chotarz Bór 4, 34-511 Kościelisko

Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku

 • 21 grudnia 2021 / 15:31
Adres: ul. Rysulówka 14, 34-511 Kościelisko

Koło Gospodyń Wiejskich wsi Witów – w Witowie

 • 21 grudnia 2021 / 15:31
Adres: Witów 239a, 34-512 Witów

Stowarzyszenie Liga Ziem Górskich

 • 21 grudnia 2021 / 15:31
Adres: ul. Rysulówka 56, 34-511 Kościelisko