Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

Adres: ul, Królewska 41, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie

KRS 0000395777

Status OPP: Nie

Adres: ul, Królewska 41, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarząd działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

NIP: 7361715505

REGON: 122469372

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Jolanta Glista

Prezes Zarządu

Długosz Jankowska Edyta

Wiceprezes Zarządu

Nędza Maria

Sekretarz

Curlej Maciej

Skarbnik

Gąsienica Stanisław

Członek Zarządu

Prezes Jolanta Glista –   +48 507 545 312 ,
Kontakt:   +48 507 545 312
  turystyka.koscielisko@gmail.com
Adres www: www.turystykakościelisko.pl