Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku

Siedziba: ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko (budynek Urzędu Gminy Kościelisko)
 +48 18 20 23 400, wew. 110-114
  biblioteka@gminakoscielisko.pl
http://koscielisko.naszabiblioteka.com

Dyrektor: Małgorzata Lizoń-Gąsienica
pokój nr 006
 +48 18 20 23 400 wew. 11

KATALOG ON-LINE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

W każdą ostatnią sobotę w miesiącu 10:00- 16:00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIELISKU FILIA W WITOWIE

Siedziba: Witów 239 a 34-512 Witów
 +48 18 20 71 700
 biblioteka@wp.pl

Godziny otwarcia:

wtorek 10:00 - 18:00
czwartek 12:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIELISKU FILIA W DZIANISZU

Siedziba: Dzianisz 174 34-514 Dzianisz
 +48 18 20 80 180
  bibliotekadzianisz@gmail.com

Godziny otwarcia:

poniedziak 8:30 - 16:30
środa 8:30 - 16:30
czwartek 8:30 - 16:30

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów oraz obsługa użytkowników biblioteki.

Biblioteka przede wszystkim:

  • gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych;
  • gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni materiały biblioteczne, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy;
  • organizuje i prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
  • organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne, w tym udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza je do domu oraz prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;
  • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzuje książki i czytelnictwo
  • współdziała z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; • doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
  • współdziała z innymi bibliotekami w zakresie; gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników biblioteki, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.