Gospodarka komunalna druki

 

 • ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  ZGŁOSZENIE
 • ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  ZGŁOSZENIE
 • WYDANIE OPINII W SPRAWIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA POTRZEB GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  WNIOSEK
 • ZMIANA/UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  INFORMACJA
 • SPRAWOZDANIA KWARTALNE SPORZĄDZONE PZEZ PODMIOT PROWADZACY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH
  INFORMACJA
 • WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁACZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
  WNIOSEK