Rada Gminy Kościelisko

BIURO RADY GMINY KOŚCIELISKO:

ul. Nędzy-Kubińca 101
34-511 Kościelisko

pokój nr 203
  +48 18 20 23 400  wew. 302
  +48 18 20 23 462 
  rada@gminakoscielisko.pl

PRZEWODNICZĄCY:

Artur Bukowski

WICEPRZEWODNICZĄCY:

Piotr Kopeć