Sołtysi Gminy Kościelisko

Sołectwo Kościelisko:

Sołtys Mateusz Nędza-Kubiniec
ul. Strzelców Podhalańskich 20
34-511 Koscielisko
  +48 601 565 565

Sołectwo Witów:

Sołtys Kazimiera Bzdyk
Witów  150A
34-512 Witów
  +48 18 20 76 025
  +48 501 492 062

Sołectwo Dzianisz:

Sołtys Czesława Klejka
34-514 Dzianisz 157
  +48 608 480 710