Związek Podhalan – Odział Dzianisz

Adres: Dzianisz , 34-514 Dzianisz

Forma Prawna: Stowarzyszenie

Adres: Dzianisz , 34-514 Dzianisz

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu Głównego podpisuje Prezes Związku oraz Sekretarz lub Skarbnik Zarządu Głównego, w imieniu Oddziału Prezes oraz Sekretarz lub Skarbnik Oddziału.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Bąk Anna

Prezes Zarządu

Bukowski Jan

Wiceprezes Zarządu

Dzierzęga Mieczysław

Wiceprezes Zarządu

Krzeptowski Józef

Sekretarz

Smoleń Zofia

Skarbnik