Koło Gospodyń Wiejskich wsi Witów – w Witowie

Adres: Witów 245C, 34-512 Witów

Forma Prawna: Stowarzyszenie

Status OPP: Nie

Adres: Witów 245C, 34-512 Witów

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Watycha Elżbieta

Prezes Zarządu