Tablice ogłoszeń dla komitetów wyborczych

Informujemy komitety wyborcze biorące udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych, że plakaty wyborcze na terenie gminy Kościelisko można rozwieszać na tablicach ogłoszeniowych w wybranych lokalizacjach.

Tablice ogłoszeń przeznaczone na plakaty i materiały wyborcze komitetów:

Dzianisz
tablica przy rondzie
tablica przy remizie OSP Dzianisz Górny
tablice przed kościołem i naprzeciwko kościoła
tablica przed Fidrygą

Kościelisko
tablica na ul. Nędzy-Kubińca przy zjeździe na Czajki
tablica na ul. Nędzy-Kubińca przy zjeździe na Sobiczkową
tablica na ul. Nędzy-Kubińca przed pocztą
tablica na ul. Nędzy-Kubińca na Wojdyłówce przy przystanku
tablica na ul. Nędzy-Kubińca naprzeciwko kościoła
tablica na ul. Pitoniówka
tablica na ul. Rysulówka (na skrzyżowaniu z ul. Królewską)
tablica w Roztokach
tablica w Kirach
tablica na ul. Budzówka

Witów
tablica na Kojsówce za mostem
tablica przed Ośrodkiem Zdrowia
tablica przed remizą OSP Witów
tablica przed domem sióstr zakonnych przy ulicy wojewódzkiej 958

Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest wieszanie materiałów wyborczych na pozostałych tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Kościelisko, a także na przystankach, drzewach i słupach elektrycznych i oświetleniowych.

Wszelkie materiały zamieszczane w miejscach niedozwolonych będą niezwłocznie usuwane.
Będzie można je następnie odebrać w Urzędzie Gminy Kościelisko.