24.03.2024 r. - Zebranie wiejskie w Kościelisku

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem wsi Kościelisko zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 marca 2024 roku (niedziela) o godz. 12:15 w Szkole Podstawowej w Kościelisku.

Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem środków m.in. na wymianę kotła i docieplenie budynku będą mieć możliwość zasięgnięcia informacji na ten temat. Na zebraniu będzie przedstawiciel Fundacji Pozytywni CO2 - pan Grzegorz Jurkowski, będącej operatorem programu CZYSTE POWIETRZE w powiecie tatrzańskim. Doradca ds. Czystego Powietrza służy kompleksową pomocą - od napisania wniosku i wyboru wszystkich wykonawców po realizację inwestycji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania:
- wybór przewodniczącego Zebrania,
- wybór protokolanta.
2. Informacja Wójta o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w sołectwie.
3. Podsumowanie działalności Wójta za okres kadencji 2018-2024.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski mieszkańców.
6. Zakończenie Zebrania.