12.03.2024 r. - Inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku

Zapraszamy na inaugurację działalności nowo wybranej Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku.

Pierwsza Sesja Gminnej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 12 marca 2024 roku o godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Kościelisko przy ul. Nędzy-Kubińca 101.

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego oraz zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku - do pobrania TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie I Sesji nowo wybranej Gminnej Rady Seniorów.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Wybór Prezydium Rady:
  1) przedstawienie zasad głosowania;
  2) wybór Komisji Skrutacyjnej:
  a) wybór Przewodniczącego Rady Seniorów;
  b) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.