18.09. Zebranie wiejskie w Dzianiszu

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem wsi Dzianisz zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 września 2022 roku (niedziela) o godz. 12:15 w Budynku Wielofunkcyjnym w Dzianiszu.

Porządek obrad:

Otwarcie Zebrania - wybór przewodniczącego Zebrania, - wybór protokolanta,
Informacja Wójta o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w sołectwie,
Przedstawienie propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2023 i podjęcie uchwały
Sprawy bieżące,
Wolne wnioski,
Zakończenie zebrania.