Wyniki Otwartego Konkursu ofert na przygotowanie tras w 2023 roku

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza wynik otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim.

Informacja o wyborze oferty w załączniku - TUTAJ