Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko do roku 2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kościelisko zaprasza od udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko.

Projekt jest wyłożony do publicznego wglądu od 8 stycznia 2024 r. do 29 stycznia 2024 r. w pok. 111 w godzinach 9:00-13:00.


Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 8.01.2024 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko do roku 2030

Formularz zgłaszania uwag