28.09.2023 r. - 50. Sesja Rady Gminy Kościelisko

L Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 28.09.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 31 sierpnia 2023 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko w rejonie Polana pod nazwą - mpzp Dzianisz Polana II
6. Podjęcie uchwały w sprawie: darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kościelisko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami działki gminnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kościelisko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2040.
12. Sprawy bieżące
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie obrad.