24.11.2023 r. - Forum Młodzieżowe

Forum Młodzieżowe to przestrzeń, w której to młodzi ludzie projektują Gminę Kościelisko uwzględniając swoje potrzeby, problemy, oczekiwania i marzenia. Wydarzenie to daje szansę młodym osobom otwarcie wyrażać swoje stanowisko w sprawach dla nich ważnych takich jak: edukacja, zdrowie psychiczne i fizyczne, partycypacja, rozwój osobisty, rozrywka itd. Konferencja ma sprzyjać nawiązaniu otwartego dialogu pomiędzy młodzieżą, a dorosłymi, by w duchu przyjaźni i współpracy wypracować najlepsze rozwiązania służące młodemu pokoleniu.

Więcej informacji o Forum W ZAŁĄCZENIU