Dzień Ekologiczny w Gminie Kościelisko

W dniach od 21 do 24 listopada 2023 r.  realizujemy zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Kościelisko”.

Zadanie finansowane jest z Budżetu Gminy Kościelisko w kwocie w wysokości 6 195,00 zł oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie w wysokości 7 900,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii.

Dzień ekologiczny w szkołach.

Działania są skierowane do wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Kościelisko, łącznie do 876 uczniów.
Dzień ekologiczny w szkołach będzie polegał na zorganizowaniu warsztatów w formie interaktywnej wystawy i zajęć edukacyjnych, która podniesie wiedzę i świadomość uczniów m.in. w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, prawidłowej segregacji odpadów, świadomiej konsumpcji, cyklu życia produktu, recyklingu, zanieczyszczeń środowiska, a także pokaże dobre nawyki, które można wykorzystać w celu ograniczenia marnowania jedzenia, zmniejszenia zanieczyszczenia wód, zmniejszenia ilości odpadów, ochrony czystości powietrza. Zajęcia poprowadzi Pan Władysław Bętkowski z EduTatry.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne przez przedstawicieli Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Nowy Targ.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w Dniu Ekologicznym otrzymają upominki, którymi będą słomki ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku.

Dla wszystkich mieszkańców gminy zostaną przygotowane ulotki, jak segregować odpady komunalne.