Ankieta do analizy ubóstwa energetycznego

Gmina Kościelisko przystąpiła do opracowania Analizy ubóstwa energetycznego dla Gminy zgodnie z przyjętą metodyką udostępnioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dane ankietowe dla Gminy Kościelisko pozyskiwać będzie Firma ATsys Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy zawartej z Gminą Kościelisko Nr ZP.272.2.20.2022 z dnia 11.05.2022 r. i stanowiącą załącznik do niej umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Głównym celem opracowania Analizy ubóstwa energetycznego jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy wraz ze wskazaniem ewentualnych możliwości wsparcia finansowego poprzez konkretne instrumenty pomocowe.Jako definicję ubóstwa energetycznego można przyjąć:

„ Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej w domu”

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby do złożenia ankiety w celu zbadania potrzeb i dostosowania programów wsparcia dla odbiorców ubogich energetycznie.

Ankiety są zbierane w terminie do dnia 15.06.2022 r. w następujących formach:

Elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem: ANKIETA ON-LINE

Papierowo w Urzędzie Gminy Kościelisko w godzinach otwarcia.

Skanem na maila koscielisko@niskaemisja.pl,

Telefonicznie pod numerem: 785 702 804

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie: telefonicznej – pod numerami telefonów: 721 747 447

mailowej: koscielisko@niskaemisja.pl

Więcej - TUTAJ