Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2024

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024.

Ogłoszenie Wójta o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 89/23 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - TUTAJ

Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ