04.12.2023 r. - Spotkanie promocyjne gry planszowej pt. Strażnicy wartości

W poniedziałek, 4.12.2023 r. w Centrum Integracji Aktywnej w Kościelisku odbędzie się spotkanie Wójt Gminy Poronin z uczniami klas 7 szkół podstawowych z gminy Kościelisko. 

 

 

Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń i Kierownik Referatu Promocji, Sportu i Turystyki UGP - Regina Korczak-Watycha przedstawią prezentację dot. wartości i dumy z miejsca, w którym przyszło nam żyć. Całość przygotowana na podstawie projektu pn. “Szerzenie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie gry edukacyjnej - strażnicy wartości Franciszek Łukaszczyk”, mającego na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz integrację mieszkańców.

Projekt realizowany przez Gminę Poronin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.