Zmiany we wniosku o świadczenie 40 zł

ZMIANY WE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA OBYWATELOM UKRAINY

1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

-Podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 30 kwietnia 2022 roku w terminie do 15 lipca 2022 roku.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

 

WNIOSEK o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL - TUTAJ

ZAŁACZNIK do wniosku - karta osoby przyjętej - TUTAJ

 

07/11/2022