Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko

W dniu 15 lutego 2023 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko.

 

Po podsumowaniu działalności III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, Wójt Gminy Kościelisko podziękował dotychczasowym radnym za ich pracę na rzecz wspólnego dobra, natomiast nowo wybranym radnym wręczył zaświadczenia o wyborze.

Następnie wybrane zostało Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko w następujacym składzie:
Maja Szabłowska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko,
Katarzyna Krzeptowska - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko,
Grzegorz Gruszka - Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko.

Opiekunem MRG został wybrany Łukasz Kołodziej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji założonych celów.