Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dot. mobilności w Podhalańskim Obszarze Funkcjonalnym, obejmującym wybrane gminy powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Więcej informacji na ten temat pod linkiem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/czym-sa-sump-y

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego 2034+.
Przygotowanie dobrego planu wymaga lepszego poznania opinii zarówno mieszkańców, ich potrzeb oraz kierunków codziennych podróży, jak i turystów odwiedzających nasz region. Im więcej z Państwa weźmie udział w badaniu, tym lepszy będzie dokument, na bazie którego realizowane będą m.in. działania inwestycyjne w naszej okolicy.

Formularze ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Podhala dostępne są w wersji papierowej, w budynku Urzędu Gminy Kościelisko, tuż obok dziennika podawczego.

Ankietę można wównież wypełnić elektronicznie:

wersja dla mieszkańców dostępna pod linkiem https://forms.gle/7Vv5mi1oXzZH6qR56 do połowy lipca,

wersja dla turystów dostępna pod linkiem https://forms.gle/hU8bcZW6JnM4yV6A7 do konca lipca.

Ankieta jest anonimowa.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
Każdy głos ma znaczenie!