Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie placówek wsparcia w 2023 roku

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza wynik Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2023 ROKU” - OGŁOSZENIE