28.02.2024 r. - 55. Sesja Rady Gminy Kościelisko

LV Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 28.02.2024 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu LIV Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/16 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP Kościelisko
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witów w Gminie Kościelisko
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kościelisko
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 -2040
11. Sprawy bieżące
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad