26.03.2023 r. - Zebranie Wiejskie w Kościelisku

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem wsi Kościelisko zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2023 roku (niedziela) o godz. 12:15 w Szkole Podstawowej w Kościelisku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania:
- wybór przewodniczącego Zebrania,
- wybór protokolanta.
2. Informacja Wójta o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w sołectwie.
3. Sprawy bieżące - informacja Wójta.
4. Wolne wnioski mieszkańców.
5. Zakończenie Zebrania.

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ