Podziękowania za pomoc obywatelom Ukrainy

Podczas 46. Sesji Rady Gminy Kościelisko w dniu 29 marca 2023 r. podziękowano Wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, których wojenna rzeczywistość zmusiła do ucieczki ze swojej ojczyzny i swoich domów. W reakcji na agresję Rosji, wielu mieszkańców Gminy Kościelisko wyraziło głęboką solidarność z Narodem Ukraińskim nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem - włączając się w konkretną pomoc potrzebującym, którzy uciekając z zagrożonych terenów dotarli aż do Kościeliska.

Wójt Gminy Kościelisko – pan Roman Krupa podkreślił, że realna pomoc potrzebującym była i jest możliwa dzięki Ludziom Dobrej Woli, którzy nie szczędzili swojego czasu i serca i za to Wszystkim dziękuje.

Szczególne podziękowania należą się:

  • osobom, które współtworzyły punkt wsparcia dla obywateli Ukrainy i które nadal aktywnie w nim pracują. Są to:

Beata Jankiewicz-Wylot
Adam Wylot
Zenon Kokot

  • osobom pracującym w przeciągu minionych miesięcy w punkcie wsparcia. Są to:

Aleksandra Byrczek
Maria Folfas
Galina Galyadkina
Tamara Antipowa
Anna Ozhohan

  • druhnom z OSP Kościelisko, pracującym w punkcie wsparcia:

Zofii Tracz
Dobromile Cygan-Łukanus

  • tłumaczom, bez których pracy przyznawanie statusu uchodźcy obywatelom Ukrainy nie mogłoby się powieść. Są to:

Olga Kamińska
Grzegorz Russek

  • członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, prowadzących lekcje jęz. polskiego dla obywateli Ukrainy:

Halinie Urbaś
Jagodzie Jabłońskiej

oraz

  • Związkowi Podhalan Kościelisko i jego prezesowi Maciejowi Krzeptowskiemu – za udostępnienie Domu Ludowego, gdzie na początku działał punkt wsparcia oraz pomoc w transporcie darów
  • księdzu proboszczowi Krzysztofowi Smoterowi – za udostępnienie pomieszczenia na starej plebanii, gdzie następnie działał punkt wsparcia
  • Wszystkich Mieszkańcom Gminy – którzy w swych prywatnych domach udzielili schronienia uchodźcom i w jakikolwiek inny sposób wspierali obywateli Ukrainy.

Dziękujemy!