Zapisujemy na wyjazd na badanie mammograficzne!

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu mammograficznym, przeprowadzanym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 

Projekt Wyprzedź Raka Mammografią - Profilaktyka Raka Piersi, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany jest przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na mammograficzne badania profilaktyczne, dostępności badań stacjonarnych, jak również wzrost świadomości znaczenia profilaktyki, poziomu wiedzy na temat nowotworu piersi oraz obecnych metod leczenia - zarówno wśród pacjentek, jak i lekarzy prowadzących bezpośrednią opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy.  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://wyprzedz-raka-mammografia.pl/

Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej w przedziale 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie województwa małopolskiego, które:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy, lub
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki), lub
  • posiadają mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Dla wszystkich chętnych Pań, spełniających powyższe kryteria, możemy zorganizować bezpłatny transport na badanie.

Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 18 20 23 472 do 15 maja włącznie.
Przy zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko, PESEL i nr tel. kontaktowego.
Bezpłatny wyjazd na badania odbędzie się do końca maja br. O terminie wyjazdu będziemy informować telefonicznie.

Zachęcamy do udziału w programie!