Za nami 56. Sesja Rady Gminy Kościelisko

Podczas 56. Sesji Rady Gminy Kościelisko, która odbyła się w dniu 27 marca 2024 r., po wyczerpaniu porządku obrad, Wójt Gminy Kościelisko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kościelisko podziękowali wszystkim radnym za rzetelną i pełną zaangażowania pracę podczas całej kadencji, dzięki której możliwe było zrealizowanie wielu założonych przedsięwzięć na rzecz poprawy życia mieszkańców. Wzruszającym momentem było podziękowanie odchodzącej na emeryturę pani Anieli Ustupskiej za wieloletnią pracę w samorządzie.

Dziękujemy Wszystkim za wkład włożony w rozwój naszej społeczności lokalnej i życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wszystkiego najlepszego!

Radni Gminy Kościelisko w latach 2018-2024:

1. Z sołectwa Dzianisz:

Janusz Czernik
Władysław Długosz
Mieczysław Dzierzęga
Paweł Michniak

2. Z sołectwa Kościelisko:

Artur Bukowski
Maciej Krzeptowski Maciej
Ryszard Mądry
Mateusz Nędza- Kubiniec
Tadeusz Nędza- Kubiniec
Krzysztof Pitoń 
Adam Tracz
Wojciech Urbaś 

3. Z sołectwa Witów:

Piotr Kopeć
Małgorzata Lasak 
Stanisław Staszel 

Dziękujemy za Waszą pracę!