1.12.2023 r. - EKO choinka - udekoruj z nami Święta!

Już w piątek, 1 grudnia 2023 r., odbędą się wyjątkowe warsztaty pn. „EKO choinka – udekoruj z nami Święta!”, na które Gmina Kościelisko wraz z Ekodoradcą i Gminną Biblioteką Publiczną w Kościelisku  zaprasza dzieci i młodzież oraz chętnych rodziców i innych dorosłych opiekunów. I mały i duży – jednym słowem K A Ż D Y będzie mógł wykazać się kreatywnością i dowiedzieć czegoś nowego.  Szykujemy moc Mikołajkowych niespodzianek!

Zaczynamy o godz. 17:00 na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kościelisko. Planowany czas trwania ok. 3 godzin.

Dzieci w wieku szkolnym mogą zostać pod opieką prowadzących warsztaty, ale powinny być odebrane przed godz. 20:00. Rodzic / opiekun prawny powinien przyprowadzić dziecko do budynku i podpisać stosowne zgody. Po warsztatach powinien również odebrać dziecko z budynku. Dzieci nie będą opuszczać budynku bez opiekuna.

Regulamin warsztatów do pobrania - TUTAJ

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i radosny czas, uwielbiany przez wszystkie dzieci. Wtedy wszystko zmienia się niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Blask światełek rozświetla sklepy i uliczki, wokół pełno choinek oraz pięknych ozdób i kolorowych dekoracji. Tę magię chcielibyśmy również odtworzyć w naszych domach, udekorować je oryginalnie i zachwycać się końcowym efektem. Jednakże kupowanie gotowych ozdób jest nie tylko drogie, ale także mało ekologiczne.

Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami na warsztaty Zrób To Sam, podczas których stworzymy wspólnie piękne i naturalne ozdoby choinkowe. Warsztaty zakończymy wspólnym ubieraniem choinki, a pozostałe ozdoby będzie można zabrać ze sobą. Niech i nasze domy zabłysną ekologicznym blaskiem!

Doświadczenie z poprzednich wydarzeń ekologicznych skłoniło nas do kontynuacji ekologicznych działań w nowej odsłonie z wieloma ciekawymi elementami, które sprawiają, że edukacja jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla naszych odbiorców. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jakie materiały warto wykorzystać do tworzenia świątecznych ozdób na  Boże Narodzenie. Pokażemy ciekawe i niecodzienne, a jednocześnie proste sposoby na zrobienie dekoracji. Za pomocą naturalnych materiałów, pochodzących m.in. z lasu, stworzymy wyjątkowe ozdoby. Wszyscy uczestnicy będą mieli dokładnie takie ozdoby, jakie zechcą. I to w duchu, tak ważnej szczególnie dzisiaj, ekologii.

Zapraszamy na 4 stanowiska warsztatowe:

 • malowania kubków
 • malowania drewnianych ozdób
 • tworzenia ozdób z naturalnych materiałów
 • ekologiczne

Podczas warsztatów uświadomimy ich uczestnikom wartość środowiska przyrodniczego i konieczność jego ochrony. Przewodnik Tatrzański Władek Bętkowski, edukator w EduTatry, przybliży wszystkim założenia ochrony powietrza oraz zachęci do stylu życia w myśl zasady less waste.

Less Waste (mniej marnowania) to mówiąc ogólnie ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu. To również konkretne wskazówki dla nas – jak naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.

Będzie też stoisko informacyjne dotyczące ochrony powietrza, na którym gminny ekodoradca odpowie na wszystkie Państwa pytania w tym temacie.

Nie zabraknie również gościa specjalnego – św. Mikołaj szykuje dla Was mnóstwo niespodzianek. 

Na zakończenie wydarzenia wspólnie ubierzemy choinkę, która stanie, jak co roku, na Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy Kościelisko.

Pamiętajmy, że ekologia wcale nie musi być nudna! Może być fascynująca i przynosić wiele radości…

 

Eko wydarzenie organizowane jest w ramach działania „Promocja i edukacja ekologiczna z projektu zintegrowanego LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Regulamin warsztatów pn. „EKO CHOINKA – udekoruj z nami święta!”  – warsztatów ekologiczno-integracyjnych w ramach Centrum Aktywnej Integracji w Gminie Kościelisko

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zorganizowane zostają warsztaty ekologiczno-integracyjne pn. „EKO CHOINKA – udekoruj z nami Święta!” – zwane dalej „Warsztatami”.
 2. Warsztaty są przeprowadzane przez Wójta Gminy Kościelisko, zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Warsztaty organizowane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Warsztaty urządzane są w budynku Urzędu Gminy Kościelisko – na Sali Konferencyjnej / Centrum Aktywnej Integracji, mieszczącej się przy ul. Nędzy – Kubińca 101.
 5. Informacje na temat Warsztatów, w tym regulamin, zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl.
 6. Warsztaty organizowane są w ramach działania „Promocja i edukacja ekologiczna z projektu zintegrowanego LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Warsztaty odbywają się w dniu 1.12.2023 r., w godzinach 17:00-20:00.
 2. Warsztaty urządzane są na Sali Konferencyjnej, na poziomie 2.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub wydłużenia czasu trwania Warsztatów.

§  3 CEL WARSZTATÓW

Celem Warsztatów jest rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do podejmowania działań twórczych, kształtowanie umiejętności i chęci działania na rzecz środowiska – ochrony powietrza, rozbudzenie „sumienia ekologicznego”, a w szczególności podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w aspekcie ochrony powietrza, selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Zależy nam również na uświadomieniu uczestnikom Warsztatów nieprawidłowych nawyków i negatywnych zachowań w codziennym życiu, które szkodzą środowisku, a których można łatwo uniknąć przez edukację ekologiczną. Zajęcia warsztatowe organizowane są dla dzieci, młodzieży i rodziców z Gminy Kościelisko, w tym uczniów gminnych szkół podstawowych oraz dzieci i osób ze szczególnymi potrzebami.

Głównym celem wydarzenia jest kształtowanie postawy proekologicznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnymi potrzebami, jak również rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Dodatkowo ekologiczne wydarzenie ma na celu rozwijanie postawy otwartości, ciekawości, poszanowania innych, jak również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Warsztatów może być dziecko w wieku szkolnym.

Dzieci poniżej 7 roku życia mogą być Uczestnikiem Warsztatów wyłącznie pod warunkiem pozostawania pod opieką osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat).

Rodzic / opiekun prawny może na własną odpowiedzialność pozostawić dziecko, które ukończyło 7 lat na Warsztatach bez swojej opieki,  ale pod warunkiem podpisania zgody na jego samodzielne uczestnictwo w Warsztatach przed rozpoczęciem Warsztatów.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w strefie, w której odbywają się Warsztaty.
 2. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na Warsztaty i podpisanie wymaganych zgód przed rozpoczęciem Warsztatów oraz do odebrania dziecka bezpośrednio po Warsztatach z budynku i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. Dzieci nie będą wypuszczane z budynku bez opieki.
 3. Warsztaty polegają na wykonaniu ozdób choinkowych i malowaniu kubków a także aktywnym udziale w zdobywaniu wiedzy na stoisku informacyjnym, dotyczącym ochrony powietrza.

Podczas Warsztatów będą przeprowadzone działania: opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, motywujące, pozwalające na wyrażenie emocji dzieciom, poszerzenie kontaktów poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych, uczestnictwo w konkursach ekologicznych itp.

 1. O kolejności przyjmowania Uczestników decyduje prowadzący/koordynator Warsztatów.
 2. Jeśli w strefie znajduje się maksymalna liczba osób – prowadzący ma prawo odmówić wpuszczenia na warsztaty kolejnego Uczestnika.
 3. Kolejny Uczestnik może wziąć udział w Warsztatach po zwolnieniu się miejsca przy stole produkcyjnym.
 4. Warsztaty organizowane są w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. ,
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia Warsztatów po to, by Uczestnicy mogli wykonać wszystkie zaplanowane zadania.
 6. Każdemu Uczestnikowi Warsztatów przysługuje prawo do zrobienia sobie zdjęcia z animatorem w przebraniu Św. Mikołaja w miejscu do tego przeznaczonym

§ 5 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących pomyślnego przebiegu Warsztatów.
 2. Organizator prowadzi nadzór techniczny miejsca, w którym prowadzone są Warsztaty.
 3. Organizator wyznacza osobę do prowadzenia Warsztatów. Osoba prowadząca Warsztaty jest przygotowana do ich prowadzenia, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu, z którego prowadzi Warsztaty.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów,
 • szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania Warsztatów, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,
 • szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,
 • za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów,
 • za urządzenia i rzeczy materialne pozostawione w strefie warsztatowej.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora.

§ 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów.
 2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, uczuleniach, których jest świadom, oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów, w których bierze udział.
 3. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, których używa podczas Warsztatów.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego / nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania w trakcie warsztatów, nie przeszkadzania innym i nie opuszczania strefy przeznaczonej na prowadzenie Warsztatów. Wszelkie zachowania wykraczające poza ogólnie przyjęte normy, takie jak wulgarne wypowiedzi, agresja fizyczna i słowna oraz nie dostosowanie się do poleceń osób prowadzących warsztaty będą skutkowały koniecznością opuszczenia Warsztatów.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Gmina Kościelisko, reprezentowana przez Wójta Gminy Kościelisko, z siedzibą w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca 101. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Warsztatów. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Warsztatach.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega możliwość zmian w Regulaminie.
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: ekodoradca@gminakoscielisko.pl lub pod numerem telefonu +48 880 720 070 – Ekodoradca Agnieszka Michalik.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub wydłużenia czasu trwania Warsztatów.
 4. Informacje o zmianach będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej www.gminakoscielisko.pl.
 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursowego pozostaje w gestii Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Warsztatów, tj. 1 grudnia 2023 r.
 7. Regulamin Warsztatów jest dostępny na stronie www.gminakoscielisko.pl oraz w strefie warsztatowej podczas trwania Warsztatów.
 8. Mechanizm Warsztatów nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 847 ze zmianami).