Opłata miejscowa i podatki w 2022r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko,
Przedsiębiorcy
Zdaje sobie sprawę, że okres ostatnich kilkunastu miesięcy nie był dla Was łatwym czasem. Jako samorząd gminny staraliśmy się poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości, odroczenia terminu płatności, w miarę naszych możliwości udzielać Wam jak najlepszego wsparcia. Jednocześnie zabiegaliśmy o właściwe zmiany w prawie, bo zależało nam aby żaden rodzaj działalności dotknięty skutkami pandemii, nie został pozbawiony wsparcia.

Dziękuję Państwu za dobrą współpracę w tym trudnym czasie i terminowe regulowanie zobowiązań (podatki od osób fizycznych, opłaty za śmieci, itd.). Budżet Gminy jest w dużej mierze oparty na tych wpływach. Pozwalają one na realizację inwestycji, na które przecież mieszkańcy wszystkich sołectw czekają.

Nic nie stoi jednak w miejscu. Jak sami wiecie wzrastają koszty utrzymania, życia. My jako samorząd także odczuwamy wzrosty cen w każdym aspekcie naszej działalności, zaczynając od wzrostu opłat jakie ponosimy, a na kosztach inwestycji kończąc.

Po wielu dyskusjach i rozmowach, biorąc pod uwagę dalszy rozwój Gminy, utrzymanie dotychczasowego poziomu w zakresie wydatków bieżących, zdecydowaliśmy się na następujące zmiany w podatkach i opłatach na rok 2022:

Podatki

Podatki od nowego roku wzrosną o 8 %. Zmiana ta ma na celu urealnienie kwot wartości, jakie chcemy z tego tytułu uzyskiwać, biorąc pod uwagę inflację i to, że nie były one zmieniane w roku ubiegłym. Podatki są ważnym wkładem własnym do zadań inwestycyjnych i ważną częścią naszych dochodów.

Opłata za gospodarowanie odpadami - śmieci

W roku 2022 nie ulegnie ona zmianie. Mimo wzrostu kosztów opłat po kolejnym przetargu nie zdecydowaliśmy się na ich podniesienie. Dzięki różnego rodzaju działaniom uszczelniającym, jakie przeprowadzamy, stawki pozostaną bez zmian. Przypomnę, dla przykładu, że osoba fizyczna, która segreguje i posiada kompostownik, nadal za 1 miesiąc będzie uiszczać opłatę w wysokości 17 zł.

Opłata miejscowa

Zdecydowaliśmy się na jej podniesienie od 01.01.2022 r. Opłata będzie wynosić 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Proszę abyście pamiętali o tym od Nowego Roku, pobierając tę opłatę od turystów. Chcę Was zapewnić, że jest ona w całości ponoszona na działania turystyczne, promocyjne i poprawę infrastruktury turystycznej. Na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.gminakoscielisko.pl) znajdziecie Państwo szczegółowe informacje i odesłania do przedmiotowych uchwał.

Licząc na Wasze zrozumienie, życząc zdrowia, serdecznie pozdrawiam.
Z najlepszymi życzeniami,
Roman Krupa Wójt Gminy Kościelisko

Uchwały w sprawie zmian w podatkach i opłatach

  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej - TUTAJ
  • Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportu - TUTAJ
  • Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - TUTAJ