Strategia Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,

informujemy, że prace związane z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030, zawierającej długookresowe założenia związane z rozwojem gminy oraz określającej cele i kierunki z nim związane, zostały zakończone.

Podczas Sesji Rady Gminy Kościelisko w dniu 22 grudnia 2022 r. Strategia Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030 została jednogłośnie przyjęta (Uchwała nr XLIV/340/2022  Rady Gminy Kościelisko z dnia 22.12.2022 r.).

Z przyjętym dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030 można się zapoznać - TUTAJ

Wcześniejsze wersje dokumentu znajdują się na stronie
https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,m,227655,dokumenty.html