Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kościelisko do 2040 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kościelisko do 2040 r.

Projekt jest wyłożony do publicznego wglądu od 8 stycznia 2024 r. do 29 stycznia 2024 r. w pok. 111 w godzinach pracy urzędu. 

Na uwagi czekamy do dnia 5 lutego 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 8.01.2024 r.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kościelisko do 2040 r.

Formularz zgłaszania uwag