22.06. Spotkanie ws. strategii

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT PROJEKCYJNY WS. STRATEGII ROZWOJU GMINY KOŚCIELISKO W LATACH 2023-2030

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, będących jednym z etapów prac, prowadzonych w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030.

Kolejnym krokiem przybliżającym do przygotowania Strategii jest sporządzenie jej części strategicznej uwzględniającej wskazanie misji i wizji rozwoju Gminy oraz opracowanie struktury celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwo na warsztat projekcyjny skierowany do przedstawicieli Urzędu Gminy Kościelisko oraz Radnych Gminy, a także mieszkańców, który odbędzie się:

22 czerwca 2022 r. od godz. 15 sala obrad (pok. 201, II piętro) Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101.

Głównym celem warsztatu będzie identyfikacja najważniejszych celów strategicznych gminy i kierunków działań dla rozwoju Gminy Kościelisko.

Praca podczas warsztatu będzie prowadzona w trzech obszarach tematycznych: społecznym gospodarczym przestrzennym i środowiskowym.

Państwa spostrzeżenia i opinie wyrażone podczas warsztatu będą stanowiły duży wkład w opracowanie dokumentu i pozwolą na przedstawienie pełnego obrazu sytuacji Gminy Kościelisko.