Remont drogi gminnej K420061 (ul. Nędzy-Kubińca) na odcinku I - w km od 0+039,00 do km 0+151,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 0+095,00 do km 0+099,00, na odcinku II - w km od 1+706,00 do km 1+818,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 1+762,00 do km 1+766,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej K420061 (ul. Nędzy-Kubińca) na odcinku I - w km od 0+039,00 do km 0+151,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 0+095,00 do km 0+099,00, na odcinku II - w km od 1+706,00 do km 1+818,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 1+762,00 do km 1+766,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko

 Zadanie realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków krajowych

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Data podpisania Umowy z Wojewodą Małopolskim 18.10.2023 r.

Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 107 965,99 zł

Dofinansowanie: 86 372,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 131 105,51 zł

 

W dniu 18.10.2023 roku Gmina Kościelisko podpisała z Wojewodą Małopolskim, Panem Łukaszem Kmitą Umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej K420061 (ul. Nędzy-Kubińca) na odcinku I - w km od 0+039,00 do km 0+151,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 0+095,00 do km 0+099,00, na odcinku II - w km od 1+706,00 do km 1+818,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 1+762,00 do km 1+766,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”.

Zadanie zostało zaplanowane jako jednoroczne, a zakończenie realizacji planuje się na czerwiec 2024 roku. W ramach inwestycji powstanie jedno bezpieczne przejście dla pieszych, a drugie zostanie zmodernizowane. Prace będą obejmowały m. in.: wykonanie dedykowanego oświetlenia, wykonanie aktywnej informacji wizualnej wraz z oznakowaniem drogowym poziomym, a także przebudowa chodnika i pobocza w obrębie przejść dla pieszych.

Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.