Dotacje Województwa Małopolskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kościelisko

Koniec roku 2022 obfitował w dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko.
W dniu 21 grudnia miało miejsce oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu, wyposażenia i prac wykonanych w ramach trzech realizowanych projektów.

  1. „Budowa systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych na zewnątrz remizy w połączeniu z wewnętrznym odwodnieniem budynku, następnie zagospodarowanie terenu wokół remizy, poprzez utwardzenie terenu"

W ramach zadania wykonane zostało odwodnienie terenu za remizą OSP Witów oraz podbudowa i utwardzenie terenu pod kostkę brukową.

Wartość inwestycji: 116.229,42 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022" w kwocie 43.000,00 zł.

 

  1. „Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dzianisz Dolny w Gminie Kościelisko”

W ramach zadania zakupiono: motopompę pływającą wraz z osprzętem, 3 komplety ubrań specjalnych, 3 pary butów specjalnych gumowych, 2 specjalistyczne hełmy bojowe, 9 par rękawic strażackich, 9 sztuk kominiarek oraz 5 zestawów ubrań koszarowych.

Wartość inwestycji: 30 021,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w 2022 roku z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022" w kwocie 8.145,00 zł.

 

  1. „Zapotrzebowanie na odzież specjalistyczną dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych”

W ramach zadania zakupiono: 30 par butów strażackich z przeznaczeniem dla OSP Dzianisz Dolny, OSP Dzianisz Górny i OSP Witów, a także 35 sztuk bluz polarowych dla OSP Kościelisko.

Wartość inwestycji: 47.734,75 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w 2022 roku Gminie Kościelisko z przeznaczeniem dla OSP Dzianisz Dolny, OSP Dzianisz Górny, OSP Witów i OSP Kościelisko na zakup odzieży specjalistycznej w kwocie: 37.265,00 zł.