Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+966 do 2+046

„Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+966 do 2+046 (w tym przejście dla pieszych w km 2+006 ) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Całkowita wartość inwestycji: 28 290,00 zł, dofinansowanie: 19 133,00 zł 

Projekt polegający na budowie przejścia dla pieszych w km 2+006 (rejon skrzyżowania ulicy Nędzy Kubińca z ulicą Salamandra), którego realizacja zakończy się 30 czerwca 2022r.
W ramach zadania podjęte zostaną prace przygotowawcze związane z właściwą realizacją zadania oraz główne prace, m.in. wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, przyłączenie do sieci, wykonanie aktywnej informacji wizualnej wraz z oznaczeniem drogowym poziomym i pionowym, przebudowa chodnika i pobocza przy jezdni w obrębie przejścia dla pieszych.
Celem tego zadania, na które środki zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.