Modernizacja drogi Do Wróbli w Dzianiszu

Gmina Kościelisko pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dzięki któremu możliwa była modernizacja drogi Do Wróbli w miejscowości Dzianisz.

Projekt pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych DROGA DO WRÓBLI w km 0+000 – 0+350 w miejscowości Dzianisz.

Wartość inwestycji: 298.380,78

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie: 42.038,00 zł