Ekopracownia w Kościelisku

Gmina Kościelisko pozyskała dotację w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania „Utworzenie Ekopracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku”.

W ramach Projektu sala lekcyjna przeznaczona na Ekopracownię zostanie odnowiona oraz wyposażona w meble i profesjonalne pomoce dydaktyczne. W ramach inauguracji funkcjonowania Pracowni uczniowie Szkół z terenu Gminy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania: 52.700,00 zł.