Przebudowa drogi gminnej Dzianisz - Chochołów

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej, K420085, Dzianisz – Chochołów – Etap II, odcinek I: 0+000 do 2+698, odcinek II: 2+698 do 2+998, odcinek III: 5+015 do 7+662, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowanie: 2 614 516,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 229 032,45 zł

Wieloletni projekt polegający na przebudowie drogi gminnej Dzianisz – Chochołów rozpoczął się 18 maja 2020 r., natomiast zakończenie jego realizacji nastąpi do 30 października 2021 roku. W ramach zadania odbywa się przebudowa przedmiotowego odcinka drogi, polegająca na remoncie istniejącego odwodnienia wraz ze ściankami czołowymi oraz studniami wlotowymi i wylotowymi na istniejących przepustach, a także na wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy i montażem betonowych krawężników. Projekt obejmuje również montaż urządzeń zabezpieczających i oznakowania w postaci m.in. pionowych znaków drogowych oraz znaków drogowych podświetlanych na gotowej konstrukcji. Celem tego zadania, na które środki zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, jest wzrost bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotowej drogi, a także atrakcyjności i dostępności terenów, które będą sprzyjały rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki, poprzez systematyczną poprawę stanu lokalnych dróg.