Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Kościelisku

  • 17 lipca 2023 / 16:37
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022 Gmina Kościelisko pozyskała środki na modernizację boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kościelisku na cele społeczne

  • 13 czerwca 2023 / 9:52
W dniu 10 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku z okazji otwarcia nowych pomieszczeń remizy OSP w Kościelisku - inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład. 

Dotacje Województwa Małopolskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kościelisko

  • 3 stycznia 2023 / 9:21
Koniec roku 2022 obfitował w dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko.W dniu 21 grudnia miało miejsce oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu, wyposażenia i prac wykonanych w ramach trzech realizowanych projektów.