Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Kościelisku

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022 Gmina Kościelisko pozyskała środki na modernizację boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Kościelisku

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022 Gmina Kościelisko pozyskała środki na modernizację boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku, w ramach której zrealizowano dwa zadania:

  1. Modernizacja i wzmocnienie ogrodzenia wraz z piłkochwytami, polegająca na wymianie bądź naprawie uszkodzonych słupów i ich dogęszczeniu oraz usztywnieniu i wzmocnieniu w celu uzyskania większej stabilności ogrodzenia. Ponadto konieczna była wymiana części siatki ogrodzenia i punktowa naprawa ubytków wraz z wymianą i uzupełnieniem niektórych elementów.
  2. Naprawa uszkodzeń i konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy, polegająca przede wszystkim na usunięciu uszkodzeń w postaci rozklejonych mat oraz dziur spowodowanych przetarciem nawierzchni. Ponadto sztuczna trawa została oczyszczona i poddana czterostopniowej konserwacji.

Celem modernizacji boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku było zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesienie jego funkcjonalności i komfortu użytkowania.

Dofinansowanie: 56 900,00 zł
Całkowita wartość: 113 891,00 zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.